Kasvava ja kehittyvä Tampere houkuttelee

29 lokakuu, 2015 Kasvava ja kehittyvä Tampere houkuttelee

 

Kauppakeskus Ratinan rakennushanke on yksi Tampereella meneillä olevista suurista hankkeista. Kaupunkia kehitetään monipuolisesti, ja sen on havaittu tuottavan tulosta: Tampere kiinnostaa niin asuinpaikkana kuin liike-elämän keskeisenä sijaintinakin. Tulevien vuosikymmenten aikana Tampereen kaupunkiseudusta muodostuu yhä selkeämmin Suomen toiseksi suurin metropolialue.

 

Tampereen kaupunkiseudun seutujohtajana työskentelevä Päivi Nurminen vastaa työssään Tampereen ja sen kehyskuntien yhteistyötä. Tavoitteena on kestävillä ratkaisuilla aikaansaada kasvua sekä luoda Tampereesta ja sen seitsemästä naapurista elinvoimainen kaupunkiseutu.

 

– Tampereen kaupunkiseudulle muuttaa joka vuosi reilu 4 000 ihmistä, puolet Tampereelle ja puolet kehyskuntiin. Vuonna 2040 kaupunkiseudulla arvioidaan olevan lähes puoli miljoonaa asukasta. Tämänhetkinen lukema on noin 370 000, Nurminen kertoo.

 

Kaupunkiseutu on kiinnostaa myös elinkeinoelämää ja matkailijoita. Nurminen näkee, että Tampereen hyvä sijainti ja saavutettavuus, sujuva joukkoliikenne, pääkaupunkiseudun kasvuvyöhykkeeseen kytkeytyminen ja hyvä imago ovat kaupungin keskeisimmät vetovoimatekijät.

 

– Yritysten näkökulmasta tärkeää on myös se, että Tampere saa runsaasti työvoimaa koko kaupunkiseudulta. Erityisesti matkailijoita puolestaan kiinnostavat kattava kulttuuritarjonta ja historiallinen keskusta. Myös ostosmatkailussa on kasvun varaa, Nurminen kertoo.

 

Kiinnostava ydinkeskusta

 

Tampere on tulevaisuudessa yhä selkeämmin kaupunkiseudun vahva keskus. Nurminen uskoo, että Tampereen keskusta on jatkossakin viihtyisä ja elävä, kun sinne sijoittuu niin uusia asuntoja, työpaikkoja kuin palveluitakin.

 

– Tampere houkuttelee työvoimaa ja kuluttajia nimenomaisesti sen kiinnostavalla keskustalla. Keskustan kehittäminen ja asiakasvirtojen ohjaaminen sinne ovat Tampereen kaupungin vahvoja painopistealueita, Nurminen kertoo.

 

Kulttuurikaupunkina tunnetun Tampereen tapahtumatarjonta jatkaa myös monipuolistumistaan ja laajentumistaan. Tampereella on potentiaalia toteuttaa tapahtumia suurillekin joukoille, mikä kiinnostaa tamperelaisten lisäksi myös muualta tulevia. Nurmisen mielestä suurien tapahtumien järjestämistä edesauttaisi suunnitteilla olevan monitoimiareenan toteutuminen.

 

Tampereesta on muodostumassa hyvin keskieurooppalainen kaupunki, jossa erityisesti keskustassa liikutaan paljon jalan ja pyörällä. Pyöräilijöiden ja julkisten liikennevälineiden käyttäjien määrä kaupunkiseudulla on ollut kasvussa viime vuosina.

 

Useita kehityshankkeita

 

Tampereella on meneillään useita suuria hankkeita. Esimerkiksi Tampereen Rantaväylän tunneli valmistuu kokonaisuudessaan lähestulkoon samanaikaisesti kauppakeskus Ratinan kanssa. Uusi tunneli mahdollistaa uuden kaupunginosan, Ranta-Tampellan, rakentumisen, mikä tuo merkittävän lisän kaupan ja palveluiden kysyntään keskusta-alueella.

 

– On tärkeää, että keskustoihin kaavoitetaan lisää asuntoja ja työpaikkoja. Myös hyvät liikenneyhteydet keskustaan ovat välttämättömät. Tämä takaa parhaiten sen, että keskustan tarjonnalle on kysyntää. Hienoa on myös se, että uuden kauppakeskuksen myötä Ratinan alue jatkaa täydentymistään. Uusi ilme on tervetullutta, Nurminen sanoo.

 

Nurminen arvioi suunnitteilla olevien Tampereen katuraitotien, asemakeskuksen, monitoimiareenan ja Tampere-Pirkkala-lentokentän AiRRport-kehitystyön nostavan Tampereen yhä näkyvämmäksi maailmankartalla.

 

– Tampere on tulevaisuudessa nykyistä huomattavasti kansainvälisempi, ja se houkuttelee ulkomaisia työntekijöitä ja yrityksiä sekä opiskelijoita ja matkailijoita. Koulutettu väestö kiinnostaa suomalaisten työnantajien lisäksi ulkomaisia yrityksiä. Näin ollen myös kansainvälisellä lentoyhteydellä on Tampereelle suuri merkitys, Nurminen sanoo.