Ratinan funkkiskortteli entisöidään vanhaa kunnioittaen

12 helmikuu, 2016 Ratinan funkkiskortteli entisöidään vanhaa kunnioittaen

Historialliset 1930-luvulla rakennetut funkkisrakennukset muodostavat merkittävän osan kauppakeskus Ratinan kaupallista kokonaisuutta. Sponda entisöi rappeutuneen funkkiskorttelin uuteen eloon historiallista kulttuuriympäristöä kunnioittaen. Rakennusten julkisivut on suojeltu, joten niiden alkuperäinen tai lähes alkuperäinen ilme palautetaan.

 

Ratinan alueen funkkisrakennuksista ensimmäisenä rakennettu on vuonna 1938 valmistunut linja-autoasema, jonka yhteyteen nousi pian kokonainen funkkiskortteli. Rakennukset tulivat vuosien saatossa tutuiksi kaupunkilaisille Autotuonnin ja Vuoltsun nimillä. Vuodesta 2018 lähtien nämä historialliset kohteet ovat osa kauppakeskus Ratinaa, ja ne tunnetaan nimillä Ranta-Ratina (ent. Autotuonti) ja Funkkis-Ratina (ent. Vuoltsu).

 

Vuoltsun funkkisrakennuksessa on vuosikymmenten saatossa toiminut Esson, Gulfin ja Teboilin huoltoasemat sekä Kuljetuskeskus Osakeyhtiö. Tilat ovat siirtyneet 2000-luvulla kaupungin toimintojen ja pienliikkeiden käyttöön Esson huoltoasemaa lukuun ottamatta. Esson rakennuksessa on monin osin säilynyt alkuperäisiä rakennusosia, kun taas Kuljetuskeskuksen rakennus on rakennuksista huonokuntoisin. Siihen osui sota-aikana lentopommi, ja tulipalo tuhosi osan rakennuksesta.

 

Korttelin rakennusten suunnittelijoita olivat Bertel Strömmer, Heikki Tiitola ja Veikko Kallio. Tunnetuin suunnittelija oli Bertel Strömmer, joka toimi myös Tampereen kaupunginarkkitehtina ja on suunnitellut lukuisia tunnettuja rakennuksia Tampereella. Heikki Tiitola oli paikallisesti tunnettu rakennusmestari ja Veikko Kallio tamperelainen arkkitehti.

 

Alkuperäinen ilme säilyy

 

Sponda ehostaa funkkiskorttelin kunnioittaen funktionalismille tyypillistä tyyliä. Kaikki rakennukset ovat alun perin olleet sileäksi rapattuja, mutta rappauksen värit ovat poikenneet toisistaan eri rakennuksissa. Kiinteistön julkisivu on suojeltu, joten peruskorjaustyöt tehdään järkevästi säästäen ja palauttaen julkisivun alkuperäinen tai lähes alkuperäinen ulkoinen ilme. Julkisivun alkuperäiset värisävyt ja materiaalit on selvitetty huolellisesti, ja ne huomioidaan korjauksia tehtäessä.

 

Rakennusten sisätiloja ja kevyitä sisäseiniä on vuosikymmenen aikana muutettu useaan kertaan, joten alkuperäisiä rakenteita ei ole enää jäljellä. Ainoastaan porrashuoneet ovat säilyneet ja niitä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Kantava runko pysyy ennallaan, ja rakennuksen runkosysteemi tarjoaakin paljon mahdollisuuksia tilojen uudelleen käyttöön. Kevyitä väliseiniä poistamalla rakennuksiin vapautuu isoja tiloja, jotka sopivat erinomaisesti kauppakeskuksen käyttöön.

 

Peruskorjaukset etenevät vaiheittain

 

Ranta-Ratinan ja Funkkis-Ratinan peruskorjaukset aloitetaan keväällä 2016. Entisöinti kestää arviolta puolitoista vuotta, ja Ranta-Ratinaa laajennetaan myös kohti Ratinan suvantoa. Sisätilat viimeistellään peruskorjausten ja laajennuksen jälkeen.

Funkkisrakennusten arkkitehtisuunnittelusta vastaa Tuomo Siitonen. Kulku uudisrakennuksen ja entisöitävien rakennusten välillä sujuu vaivattomasti sisätilojen kautta.

 

 

Funktionalismi:

  • Arkkitehtuurin tyylisuuntaus, jonka mukaan rakennuksen tai esineen jokainen osa palvelee tiettyä tarkoitusta
  • Korostaa käytännöllisyyttä
  • Tunnistaa vaakasuorista linjoista ja pelkistetystä ilmeestä
  • Kukoistus 1920- ja 1930-luvulla