RATINAN RAKENTAMISESSA YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT KESKIÖSSÄ

9 kesäkuu, 2016 RATINAN RAKENTAMISESSA YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT KESKIÖSSÄ

Ratinassa uutta ei luoda tyhjän päälle, vaan vanhoista, kaikkien tamperelaisten tuntemista funkkisrakennuksista tulee tärkeä osa kauppakeskusta ja kaupungin uusinta keskustaelämää. Funkkisrakennukset korjataan ja uudistetaan tarkkaan harkiten, jotta ne saavat säilyttää oman historiallisen ja arkkitehtonisen perusolemuksensa.

 

Ympäristövastuu on yksi Spondan strategisista painopistealueista. Tämä huomioidaan kaikissa Spondan rakennushankkeissa, ja se on tärkeässä roolissa myös kauppakeskus Ratinan suunnittelussa ja rakentamisessa.

 

Pilaantunut maa-aines poistetaan

 

Vanhoissa Vuoltsun korttelin ja Autotuonnin rakennuksissa on huoltoasema- ja korjaamotoiminnan seurauksena lievästi pilaantuneita betonirakenteita maavaraisissa lattioissa ja muissa rakenteissa sekä jonkin verran pilaantunutta maa-ainesta lattioiden alapuolella. Nämä rakenteet poistetaan saneerauksen yhteydessä. Koko kauppakeskuksen tontin alueelta poistetaan pilaantunut maa-aines. Hankkeen aikana lievästi pilaantunutta maa-ainesta on tähän mennessä kuljetettu jatkokäsittelyyn noin 2 283 tonnia eli noin 1 500 m3 - tämä tarkoittaa käytännössä 83 autokuormaa. Kokonais-kaivumäärään (noin 400 000 m3) suhteutettuna poistettavaa maa-ainesta on ollut vähän.

 

Esso poisti alueella olleet polttoainesäiliöt polttoainemyynnin päätyttyä. Tampereen kaupunki poistaa jäljellä olevat kuusi säiliötä ennen funkkisrakennusten peruskorjauksen aloittamista. Lisäksi Vuoltsun ja Autotuonnin saneerauksen yhteydessä rakennusten sisältä on poistettu, ja tullaan vielä poistamaan muun muassa lämmitys- ja huoltoasemakäytöstä jääneitä vanhoja säiliöitä.

 

Valmiin kauppakeskuksen ratkaisuissa pyritään vastuullisuuteen

 

Myös valmiin kauppakeskuksen energiaratkaisuihin on kiinnitetty huomiota. Rakentamisessa haetaan energiatehokkuutta, ja laite- sekä materiaalivalinnoissa pyritään vastuullisuuteen. Kauppakeskus Ratinaan on suunniteltu muun muassa lukuisia teknisiä ratkaisuja käytön aikaisen energiakulutuksen vähentämiseksi. Kauppakeskuksen jäähdytyksessä käytetään esimerkiksi hyväksi Ratinan suvannon viileitä vesimassoja. Kauppojen kylmäkoneiden tuottama lämpö kerätään talteen ja käytetään kiinteistön lämmittämiseen, ja sisätilojen lämmin ilma kierrätetään parkkitilojen kautta ulos.

 

Tavoitteena BREEAM® Very Good -tason ympäristösertifikaatti

 

Kauppakeskus Ratinan rakentamisen aikainen BREEAM®-sertifiointi on parasta aikaa käynnissä ja tavoitteena on Very Good -tason sertifikaatti. BREEAM® (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) ohjaa rakennuksen suunnittelua, rakentamista ja käyttöä. BREEAM® tarkastelee rakennuksen ympäristövaikutuksia kiinnittäen huomiota esimerkiksi hankkeen johtamiseen, energian- ja vedenkulutukseen, materiaalivalintoihin, maankäyttöön ja -kulkuyhteyksiin.

 

Kansainvälinen ympäristöluokitus tähtää rakentamisen ja rakennuksen käytön ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä terveellisempien työympäristöjen kehittämiseen. ”Kiinteistöalalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja energiatehokkuuden parantamisessa. Tässä työssä haluamme olla alamme edelläkävijöitä”, kertoo Spondan ympäristövastuupäällikkö Hanna Duraku.

 

Suomessa kierrätys ja jätehuoltomääräykset ovat valmiiksi korkealla tasolla, mutta jätteiden kierrätyksestä BREEAM®-sertifiointi on erityisen tarkka. Ratinassa tehdäänkin Suomen jäteasetusta tiukempaa seurantaa ja huolehditaan kaikkien jätelajien osalta asianmukaisesta kierrätyksestä. Tässä hankkeessa kaikki jätelajit huolehditaan esimerkillisesti kierrätykseen, eli mitään ei viedä kaatopaikalle vaan kaikki rakennus- ja purkutöiden jätteen menevät lajitteluun ja jatkokäsittelyyn jätehuoltourakoitsijan kautta.

 

Lisätietoja: Rauno Kulmala, projektipäällikkö, puh. 040 353 0050, rauno.kulmala@sponda.fi