RATINAN UUDEN KAUPPAKESKUKSEN PÄÄLLÄ KULKEE KATU

28 huhtikuu, 2016 RATINAN UUDEN KAUPPAKESKUKSEN PÄÄLLÄ KULKEE KATU

Ratinan kauppakeskuksen rakennustöiden myötä Vuolteenkadun paikka siirtyy lähemmäksi linja-autoasemaa. Tulevaisuudessa Vuolteenkatu kulkee osittain uuden Ratinan kauppakeskuksen päällä. Kadun alle rakennetaan muun muassa kauppakeskuksen huolto-, väestönsuoja-, pysäköinti- sekä varastotilaa.

 

Kauppakeskuksen rakenteet kadun alla tehdään käyttämällä jälkijännitettyjä paikallavalurakenteita. Tämän tyyppisiä rakenteita hyödynnetään erityisesti siltarakentamisessa ja pysäköintilaitoksissa. Toukokuussa 2016 Ratinan rakennushanke muuttuukin hetkeksi aikaa myös siltatyömaaksi, kun uuden Vuolteenkadun ylimmän kannen valut aloitetaan.

 

Jälkijännitetty, paikallavalettu kansirakenne tuo avaruutta huoltopihaan

 

”Siltakannen tekee mielenkiintoiseksi se, että sen jänneväli on melkein 30 metriä. Kyseessä on hyvin vaativa rakenne”, kertoo Spondan projektipäällikkö Rauno Kulmala.

 

Jälkijännitetty, paikallavalettu kansirakenne on pysäköintilaitoksissa varsin yleinen. Tätä rakenneratkaisua käyttämällä päästään pitkiin jänneväleihin ja ohuisiin rakennevahvuuksiin sekä kevyisiin rakenteisiin. Jännitetty betonirakenne kestää myös hyvin väsyttäviä kuormituksia, joita liikennekuormista syntyy. Ratinan kauppakeskuksessa näitä valuja tehdään kaiken kaikkiaan seitsemän. Ensimmäinen valu tehdään toukokuussa, viimeinen elokuussa.

 

”Ratinan huoltopihalla tämä kansirakenneratkaisu tulee helpottamaan kauppakeskuksen logistiikkaa, koska huoltopihalle tulee vähemmän pilareita. Näin myös täysperävaunulliset rekat pystyvät kääntymään tilassa peruuttamatta”, kertoo Rauno Kulmala ja lisää: ”huoltopihan alle tulee vielä kaksi kerrosta pysäköintitiloja sekä väestönsuojatilat”.

 

Tilapäisiä liikennejärjestelyjä Vuolteenkadulla

 

Vuolteenkadun liikenne on ollut katkaistuna kauppakeskuksen rakentamisen alusta. Katu on suunniteltu avattavan liikenteelle tämän vuoden syksynä, jolloin päällimmäisen siltakannen valut valmistuvat. Suunnitelmissa on, että tällöin Vuolteenkatu asfaltoidaan ja avataan tilapäisesti yksisuuntaisena.

 

Vuolteenkadun osuudella kauppakeskuksen rakentamistyöt jatkuvat kannen alla sekä maan päällä aina kevääseen 2018, jolloin uusi uljas Vuolteenkatu avataan täysimääräisesti liikenteelle. Uudesta Vuolteenkadusta tehdään viihtyisä keskustakatu funkkisilmeisen Ratinan kauppakeskuksen sekä vanhan funkkistyylisen linja-autoaseman väliin. Kauppakeskuksen valmistumisen myötä keväällä 2018 Vuolteenkatu avataan liikenteelle 2+2 kaistaisena levein kevyenliikenteenväylin reunustettuna.

 

Rakentamisen kannalta uuden Vuolteenkadun järeä kansirakenne ja tilapäiset liikennejärjestelyt mahdollistavat ajoneuvonostureiden ja ontelolaattarekkojen ajon Vuolteenkadulle, jolloin työmaaliikenteestä ja rakennuksen pystytyksestä aiheutuvat haitat kaupunkiliikenteelle ovat merkittävästi vähäisemmät kuin siinä tapauksessa, että työmaan kuljetukset ajettaisiin pelkästään Suvantokadun kautta.

 

Lisätietoja: Rauno Kulmala, projektipäällikkö, puh. 040 353 0050, rauno.kulmala@sponda.fi