Ratina rakentuu vuosina 2015–2018

Kauppakeskus Ratinan rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2015, ja uusi kauppakeskus avautuu 19.4.2018. Ratinan rakennuttaja on Sponda Oyj.

Valo-Ratina uudistaa kaupunkikuvaa

Ratinan rakentaminen käynnistyi keväällä 2015 uudisrakennus Valo-Ratinan maanrakennustöillä, jotka jatkuivat kevääseen 2016. Kolmikerroksisen Valo-Ratinan runkotyöt aloitettiin loppuvuodesta 2015, ja ne kestävät noin puolitoista vuotta. Vuoden 2017 alussa siirryttiin vaiheittain reilun vuoden kestävään sisävalmistusvaiheeseen, joka pitää sisällään esimerkiksi kevyisiin väliseiniin, lattiapinnoitteisiin, alakattoihin ja kauppakäytävien lasiseiniin liittyvät työt. Talotekniset urakat toteutetaan muiden rakennustöiden kanssa samanaikaisesti. Valo-Ratinan arkkitehtuurista ja yleisilmeestä vastaa pääsuunnittelijana Jussi Murole.

ValoRatina
FunkkisRatina-900x500

Funkkiskortteli uuteen loistoon

Keväällä 2016 aloitettiin Ranta-Ratinan ja kesällä 2016 Funkkis-Ratinan peruskorjaukset. 1930-luvulla rakennettujen funkkisrakennusten entisöinti kestää arviolta puolitoista vuotta, eli Ranta-Ratinan osalta syksyyn 2017 asti ja Funkkis-Ratinan osalta loppuvuoteen 2017 asti. Entiseen Autotuonnin kiinteistöön rakennettavaa Ranta-Ratinaa myös laajennetaan kohti Ratinan suvantoa. Sisätilat viimeistellään peruskorjausten ja laajennuksen jälkeen. Funkkisrakennusten arkkitehtisuunnittelusta vastaa Tuomo Siitonen.

Valo-Ratina

Maanrakennustyöt
alkavat

AikajanaTaustakuva
2015

Huhtikuu

Valo-Ratina

Rakentaminen
alkaa

AikajanaTaustakuva
2015

Syksy

Ranta-Ratina

Peruskorjaustyöt
alkavat

AikajanaTaustakuva
2016

Kevät

Funkkis-Ratina

Peruskorjaustyöt
alkavat

AikajanaTaustakuva
2016

Kesä

Valo-Ratina

Sisätilojen valmistus
käynnistyy

AikajanaTaustakuva
2017

Talvi

Kauppakeskus Ratina

Kauppakeskuksen
avajaiset 19.4.2018

AikajanaTaustakuva
2018

Kevät

Mitä Ratinassa tapahtuu juuri nyt?

Seuraa työmaakamerasta, miten kauppakeskuksen rakentaminen etenee.

Ratinan työmaakamera
RatinaTyomaakamera

Kaupunkilaiset kysyvät rakentamisesta


 

Miten kiertotien aikana Ratinasta pääsee juna-aseman suuntaan?

Tampereen valtatieltä on Hatanpään valtatielle koko ajan normaali kulku niin autoilijoille kuin kevyen liikenteen kulkijoille, myös kiertotien aikana.

 


Muuttuuko Voimakadun liikennevalojen toiminta?

Ei, ne tulevat toimimaan kuten ennenkin koko rakentamisen ajan.

 


Muuttuuko kiertotien aikana nopeusrajoitukset Tampereen valtatiellä?

Nopeusrajoitus tulee olemaan 30 km/h kiertotien aikana kesäkuun alusta lähtien

 


Tehdäänkö työmaalla räjäytyksiä?

Ei tehdä.

 


Vaikuttaako nyt käytössä oleva betonoinnin tekniikka, että Pyhäjärveen ei kulkeudu mitään?

Betonoinnista ei kulkeudu mitään haitallisia aineita Pyhäjärveen.

 


Tuleeko Ratinaan Alko, kuntosali, eläinlääkäri, julkisia palveluja ja laboratoriopalveluja / Fimlab?

Neuvotteluja käydään useiden tahojen kanssa ja julkaisemme uusia vuokralaistietoja kun niistä on yhdessä vuokralaisen kanssa sovittu.

  

Mistä Tampereen valtatien alikulkutunneli kulkee ja milloin se on käytettävissä?

Alikulkutunneli  valmistuu samassa aikataulussa kauppakeskuksen kanssa eli keväällä 2018. Alikulkutunnelin suuaukot sijaitsevat Suvantokadulla ja Voimakadun läheisyydessä.

 


Millaiset ovat Suvantokadun liikennejärjestelyiden suunnitelmat? Miten esim. ajo Koskenrannan kerrostalojen p-halliin ohjataan?

Suvantokadulla on oikealle kääntyville lisäkaista.

 


Onko tutkimusta liikennemäärien kasvusta; kuinka tiet vetävät ja ruuhkautuvatko esim. risteysalueet, kuten Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteys?

Onko arviota kauppakeskuksen p-hallien sisäänkäyntien käyttöasteesta, ruuhkauttaako esim. Suvantokatua?

Tampereen kaupunki on tehnyt tutkimusta asiasta ja kaupungin selvitysten mukaan liikenne ei tule ruuhkautumaan alueella. Ne, jotka tulevat autoilla, kulkevat pääosin Tampereen valtatieltä.

 


Milloin Tampereen valtatien alitunneli on käytössä?

Kauppakeskuksen valmistuttua keväällä 2018.

 


Mistä parkkihalliin ajetaan?

Missä Tampereen valtatien rampit parkkihalliin ovat?

Kuinka leveä Tampereen valtatien liittymä parkkihalliin on?

Parkkihalliin ajetaan Tampereen valtatien keskikaistoilta ja Suvantokadulta. Ajoramppien alaosassa on kiertoliittymä josta ajetaan kappakeskuksen pysäköintiin.

Liittymän ajokaistat ovat 3,5 m leveitä.

 


Miten ajoliikenne kauppakeskuksessa Ratinanrantaan on järjestetty? (Usean kaistan ylitys.)

Liikennesimuloinnin perusteella ongelmia ei pitäisi syntyä, idästä päin lähestyttäessä Voimakadun risteystä joudutaan ryhmittymään yhden kaistan yli joka nousee kauppakeskuksen pysäköintihallista.

 


Vaikuttaako parkkihallin liittymäliikenne  ajamiseen Suvantokadun asunnoilta Hatanpään valtatielle?

Suvantokadun liikenne on vähäistä pysäköintilaitokseen ja liikenneruuhkia on mahdollista helpottaa liikennevalojärjestelyin.

  

Tuleeko Funkkis-Ratinan ja Ranta-Ratinan välille lasikate, kuten oli jossakin ehdotuksessa?

Lasikate ei ole suunnitelmissamme.

 


Mitä pölyhaitoille tehdään?

Pyrimme minimoimaan työmaan aiheuttamat haitat ja pölyhaittojen estämiseksi katu harjataan päivittäin.

 


Ketkä toimivat hankkeessa urakoitsijoina?

Pääurakoitsijana toimii Työyhteenliittymä Ratina (Aki Hyrkkönen Oy, Lamminsivu Oy ja Alasen Rakennus Oy), joka vastaa myös runko- ja julkisivu-urakasta. Kreate Oy vastaa maanrakennuksesta, tuentatöistä, Vuolteenkadun alle tulevista betonirakenteista, uudisosan perustuksista ja Tampereen valtatien liikennejärjestelyiden muutoksista ajoramppeineen. Putki- ja sähköurakoitsijana toimii Are Oy, ilmanvaihtourakoitsijana MHS-Asennus Oy ja sprinkleriurakoitsija Asafe Oy.

 


Mitä linja-autoasemalle ja linja-autoliikenteelle tapahtuu?

Linja-autoaseman sijainti säilyy entisellään, mutta tilausliikenne siirtyy todennäköisesti keskustorille Hatanpään valtatieltä. Tilausliikenteen pysäkki on väliaikaisesti siirretty keskustorille Vanhan Kirkon läheisyyteen.

 


Rakennetaanko linja-autoaseman viereen havainnekuvissa näkyvä korkea kiinteistö?

Kyseiselle tontille on suunniteltu ja kaavoitettu korkea toimistotalo ja sen rakentamisesta ei ole päätöksiä.

 


Miten esteettömyys on huomioitu kauppakeskuksessa?

Suunnitelmissa on huomioitu esteetön kulkeminen kauppakeskuksen alueella ja sisätiloissa.

 


Tuleeko kauppakeskuksen julkisivuun paljon välkkyviä mainosvaloja?

Valomainokset suunnitellaan istumaan luontaisesti talojen arkkitehtuuriin ja pyritään keskittämään tietyille alueille. Välkkyviä valoja pyritään välttämään ja niiden sijainti miettimään niin että eivät häiritse alueen asukkaita.